ویدا علیپور هستم متولد 67 و از  سال 87 در زمینه طراحی سایت فعالیت دارم. از ...